english   english czech   česky


 
Novinky Denní aktuality Program Pro návštěvníky Blog LFŠ O festivalu Partneři Kontakty

Hlavní pořadatel


Asociace českých filmových klubů


SpolupořadatelLFŠ podporujíOdborný program

Součástí nezaměnitelného charakteru Letní filmové školy je i odborný program, který nabízí divákům pozornější a hlubší pohled na jednotlivá témata i nahlédnutí do jiných uměleckých sfér. Pravidelnou součástí odborného programu a setkání se zahraničními i domácími hosty jsou moderované Lekce filmu (masterclass) předních hostů LFŠ, kteří diváky seznamují se svým autorským přístupem i tvůrčím světem.

Filmová témata a sekce LFŠ jsou doplněna přednáškami, besedami i panelovými diskusemi, které dopomáhají vytvářet kontext – klíčovým tématem LFŠ 2011 je kurátorství filmu, které je součástí diskusí o zpřístupňování archivních snímků již řadu let, v českém kontextu ovšem tato diskuse zcela chybí. Vedle kurátorství filmu představíme v odborném programu také soustředěný blok přednášek věnovaných budoucnosti artové distribuce v Čechách.

Kompletní přehled Odborného programu na letošní LFŠ naleznete zde
 

Lekce filmu

Lekce filmu podle Bély Tarra na LFŠ 2010Po výrazném úspěchu Lekcí filmu v minulých ročnících festivalu (vystoupení Bély Tarra, Fridrika Thóra Fridrikssona, Kena Loache, Amose Gitaie, Veita Helmera, Christiana Bergera, Raoula Servaise, György Pálfiho či Pavla Kohouta) se s tímto cyklem nabízejícím divákům prezentaci výrazných tvůrců ve formě tzv. master-class setkáme i na letošní LFŠ. Lekce filmu budou opět moderovány zkušeným moderátorem a filmovým publicistou Pavlem Sladkým. Naším cílem není seznamovat s tvorbou režiséra pomocí strohých výčtů jeho dosavadních úspěchů. Lekce v tomto případě nemá být synonymem pro přednášku, ale příležitostí pro výjimečné tvůrčí osobnosti promluvit si s těmi, jež se zajímají o výsledky jejich snažení a pokouší se jim porozumět.

Podrobný program Lekcí filmu naleznete zde
 

Restaurování a kurátorství filmů v digitální éře - konference

Marketa Lazarová (r. František Vláčil)Ve dnech 28.-29. července se jako součást odborného programu 37. Letní filmové školy uskuteční mezinárodní konference „Restaurování a kurátorství filmů v digitální éře“, která upozorní na zásadní proměny přístupu k archivním filmům a materiálům v době digitální reprodukce a archivace. Zástupci Národního filmového archívu, rakouského Filmmusea a Filmarchivu a Slovenského filmového ústavu představí restaurátorské a kurátorské přístupy, které využívají při zpracování a zpřístupňování klasických děl světové i domácí kinematografie. Konference by měla také sloužit jako odborné doplnění aktuální tendencí v českém prostoru, mimo jiné v souvislosti s aktuálním počinem MFF v Karlových Varech a Národního filmového archívu, kteří 2. 7. uvedli restaurovanou verzi “nejlepšího českého filmu všech dob“, Vláčilovy Markety Lazarové. Podrobný program naleznete zde.
 

Programová sekce 11. září a hrozba terorismu – přednášky a diskuze

11. září 2001 před 9. hodinou ranní východoamerického času zažil západní svět šok. Všichni si pamatujeme, co jsme tehdy před deseti lety dělali. Návrat ze školy či zaměstnání, zapnutí televize, první zprávy o útocích, neochota uvěřit v realitu, bezmoc, obavy. Datum 11. září 2001 bude ještě mnoho let vzbuzovat emoce. A do historie se zapíše jako bod zvratu v uvažování o národní a světové bezpečnosti.

Desáté výročí teroristických útoků proti USA je východiskem tematické sekce mapující filmovou reflexi islámského terorismu a zahraniční politiky západního světa poslední dekády, jejíž nedílnou součásti bude bohatý odborný doprovodný program sestávající z panelových diskuzí, přednášek a prezentací. Diskutující z akademických kruhů, think-tanků, politiky a renomovaných společenských časopisů se pokusí zhodnotit vývoj, který nastal v americké bezpečnostní politice a v uvažování o terorismu, válce a ideologii po 11. září 2001. Část odborného programu pak bude zaměřena na globální válku proti terorismu jako na nový vojensko-ideologický fenomén posledních let. Diskutovat se bude také o dramatickém symbolismu terorismu poslední dekády a o konspiračních teoriích zpochybňujících jeho samotnou existenci.

Podrobnější program k přednáškám a besedám naleznete zde.
Podrobnější text k filmovému programu sekce najdete zde.

Více o diskuzi Konspirační teorie a rekonstrukce dějinných událostí ve světle 11. září 2001 probíhající v rámci Respekt Forum zde.
 

Přednáškový program Dudley Andrewa na LFŠ 2011

Dudley AndrewLetní filmová škola dává pravidelně prostor i uvolněně školnímu setkávání s filmem a porozumění filmovému umění a kultuře. V roce 2011 přijal pozvání LFŠ a FAMU americký filmový teoretik, historik a popularizátor, profesor Dudley Andrew. Andrew působí jako vedoucí katedry srovnávací literatury na prestižní univerzitě v Yale a věnuje se jako historik mimo jiné světové kinematografii Západní Afriky, Irska nebo Východní Asie. Hlavní doménou zájmu ovšem zůstává francouzská kinematografie, jejíž poválečné období představuje LFŠ v sekci Filmová čítanka: tradice kvality. V oblasti teorie se věnuje sumarizační a popularizační práci, zejména v souvislosti se základními koncepty filmové teorie (teorie zobrazení a reprezentace, literární adaptace, nebo modernistické kinematografii v digitální éře). Na Letní filmové škole přednese několik přednášek a zúčastní se tematických besed – Dudley Andrew je živoucím příkladem skutečnosti, že školní přístup k filmu je atraktivní, fundovaný a zároveň inspirativní!

Podrobný program Dudleyho Andrewa na letošní LFŠ zde
 

3. ročník miniFAMU: filmové školy v malém v kině Mír

Již třetím rokem navazuje LFŠ spolupráci s FAMU, aby návštěvníkům představila unikátní přednáškový cyklus nazvaný mini_FAMU. V prvních pěti dnech budou mít zájemci možnost navštívit přednášky, které povedou přední odborníci, filmoví profesionálové a pedagogové z FAMU. Krom možnosti nahlédnou do struktury vybraných kateder, zde bude možnost seznámit se s prací jak studentů či pedagogů za poslední tvůrčí rok. Mimo tento cyklus budou mít návštěvníci možnost shlédnout 2 bloky nejlepších filmů, které se na FAMU v rámci studijních povinností natočili. Přednáškový cyklus je určen všem akreditovaným účastníkům LFŠ. Není tedy nijak omezen kapacitou ani znalostmi zájemců.

Podrobný program naleznete zde
 

Třetí republika - přednáškový program

13. revír (r. Martin Frič)Dramaturgie sekce nazvané Třetí republika se pokouší představit celistvě rozmanitou tvář československé poválečné filmové produkce a nabízí tak vedle zdařilých žánrových snímků (13. revír) i různé formy aktuální reflexe druhé světové války (Muži bez křídel, Uloupená hranice, ale i Nikdo nic neví), první slovenský hraný film natočený po druhé světové válce (Varúj!) výjimečné adaptace literárních děl (Čapkovy povídky, Týden v tichém domě, Krakatit), popřípadě vyhraněné umělecké experimenty (Housle a sen, již zmíněný Krakatit). Filmový program bude navíc doplněn blokem odborných přednášek a komentovaných projekcí, které se budou věnovat jak historickým peripetiím inkriminovaného období a jeho sociokulturnímu klimatu, tak jeho pozdější interpretaci československým filmem. Podrobnější program pořednášek naleznete zde
 

European Film Gateway - webový portál evropských filmových archivů

Projekt Evropská filmová brána (EFG – the European Film Gateway) vytvořil webový portál, který poskytuje on-line přístup k více než 600 000 digitalizovaným objektům – mj. fotografiím, plakátům, filmovým týdeníkům, hraným a dokumentárním filmům - ze sbírek 16 evropských filmových archivů a filmoték. Portál bude veřejnosti představen ve čtvrtek 28. července 2011 ve 20:30 hod. v Komorním sále Reduty.

Více informací k portálu v tiskové zprávě ve formátu PDF
 

Film a škola (workshop filmové výchovy pro učitele základních a středních škol)

Základním východiskem kurzu je zavedení nové možnosti, když učitelé na základních a středních školách mohou vyučovat volitelný předmět „filmová/audiovizuální výchova“ schválený komisí MŠMT ČR jako samostatný výukový předmět.

Cílem workshopu je připravit učitele na teoretickou a praktickou práci s filmem ve výuce v rámci filmové výchovy, mediální výchovy, nebo při vedení filmového klubu a dalších zájmových činností souvisejících s filmem. Workshop je určen všem zájemcům z řad učitelů základních, středních a základních uměleckých škol, vychovatelů ve školských zařízeních a pedagogů volného času. Na tento workshop navazuje doprovodný seminář Literatura a film, který otevírá možnosti zařazení filmu do školních osnov, především pro jazykové předměty.

Více informací o workshopu naleznete zde, na workshop se můžete přihlásit v rámci akreditace na LFŠ.
 

Karel Cudlín – workshop reportážní fotografie


Zahájení workshopu: 22.7. v 15:00 vernisáží fotografií Karla Cudlína v prostorách knihkupectví Portál
Termín konání workshopu: 22.-26. 7. 2011
Vernisáž fotografií: 27. 7. 2011 v 18:00 v prostorách knihkupectví Portál
Místo konání: fotoateliér a učebna Ústavu vizuální tvorby FMK UTB v Uh. Hradišti (každý den 17:00 - 19:00), přes den v terénu
Maximální počet účastníků: 20

Podrobnosti k workshopu naleznete zde


zpět   |   nahoru   |   domů


Všechna práva vyhrazena / © 2011 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin